ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Годишњак


Часопис излази 2 пута годишње.

Рок за предају радова за 1. број у години је 15. април, а за 2. број је 15. новембар.